El vine...ești pregătit?

Trăirea creștinului

Într-o noapte neagră, într-o cameră la etaj din Ierusalim, Isus a servit ultima lui cină împreună cu ucenicii. Acolo, El a dezvăluit uimitorul adevăr că moartea Lui avea să se producă în câteva ore. Cei unsprezece, trebuie să-și fi dorit să-și acopere urechile, pentru a nu-L auzi spunând: „Vă voi lăsa. Mă voi duce la Tatăl Meu.”

Raiul, destinul nostru veșnic, este real. Nu este o născocire a imaginației noastre sau o stare de spirit- este realitatea. Raiul este un loc real pe care Isus îl pregătește pentru ai Săi. El spune acest lucru în Ioan 14:3: „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Aceasta este o promisiune direct de pe buzele Lui. Și este de asemenea, prima mențiune cu privire la răpire, pe care ucenicii o auziseră vreodată.

Acest gen de învățătură trebuie să-i fi uimit pe ucenici. Ei anticipau stabilirea imediată a împărăției lui Isus pe Pământ. Ei se așteptau ca Isus să domnească ca Rege al regilor și ca Domn al domnilor în Ierusalim, înainte ca generația lor să treacă. Și-au închipuit că vor fi oficiali cu rang mare la curtea Lui domnească. S-au gândit, cu mare încântare, că vor fi martori la nimicirea Romei, asupritorul crud al Israelului. Însă, Hristos, a pus în așteptare toate acestea, învățându-i că împărăția Lui spirituală prezentă, va fi caracterizată de smerenie și dragoste. La scurt timp după aceea, Isus a fost atârnat pe o cruce. A murit și a fost pus într-un mormânt. Dar, trei zile mai târziu, a înviat în trup, câștigând victoria asupra morții.

Ne putem măsura gradul de pregătire pentru reîntoarcerea lui Hristos în trei moduri.

  • În primul rând, umblăm prin credință, nu prin vedere
  • În al doilea rând, trăim în pace, nu cu spaimă, uitându-ne la viitor
  • În al treilea rând, ne bazăm pe nădejdea noastră în promisiunea lui Dumnezeu cu privire la viitorul nostru

Într-o zi, Isus va veni din nou la noi. Dacă ești gata din punct de vedere spiritual ca să-L întâlnești, gândul la reîntoarcerea Lui ar trebui să fie o încurajare pentru tine, ceva ce îți aduce pace. Dacă nu ești pregătit, gândul revenirii Lui probabil că te face să experimentezi teamă și incertitudine. Secretul vieții veșnice este să te asiguri că Îl cunoști pe Cel care are putere să înfrângă moartea. Venirea Lui este sigură, dar...tu ești sigur?

Adapted from Growing Deep in the Christian Life: Essential Truths for Becoming Strong in the Faith Workbook (Plano, Tex.: Insight for Living, 2005), 162, 169. Copyright © 2005 by Insight for Living

Adaptat din Growing Deep in the Christian Life: Essential Truths for Becoming Strong in the Faith Workbook (Plano, Tex.: Insight for Living, 2005), 162, 169. Copyright © 2005 de Insight for Living.

 

Romanian language translation copyright © 2015 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved worldwide.

Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.