Harul este viață

Trăirea creștinului Harul este viață

Natura lui Dumnezeu radiază har. Ne putem baza pe acest adevăr pentru că putem vedea faptele lui Dumnezeu care demonstrează har, atât în viețile noastre cât și în Scriptură. De la început și până la sfârșit, Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă harul Lui pentru cei care au urechi să audă și ochi ca să vadă. Încă din primul capitol al Bibliei, vedem că Dumnezeu își arată harul prin crearea lumii, prin crearea plantelor, animalelor și, în cele din urmă, prin crearea umanității.

Darul lui Dumnezeu al creației, nemeritat și subapreciat de către oameni, asociază harul Lui și cu darul vieții. Acest lucru pare să fie subliniat, de asemenea, în prima menționare explicită a harului pe care Biblia o face, atunci când Noe a găsit trecere, adesea tradus ca și „favoare”, înaintea Domnului (Genesa 6:8) Această mențiune a harului vine imediat după momentul în care Dumnezeu și-a declarat intenția de a nimici rasa umană (6:7), făcând din darul harului, un dar al vieții pentru Noe și familia sa.

În mod similar, așa cum Dumnezeu i-a eliberat pe Istraeliți din sclavia Egiptului, din mânile asupritorilor în timpul judecătorilor, sau când i-a adus lui Iona un pește în mijlocul rebeliunii sale, putem vedea în Vechiul Testament că harul lui Dumnezeu oferea oamenilor în mod regulat, șansa la viață, fără a fi împiedicați de vreo obligație internă sau externă.

Noul Testament continuă cu tema harului. Isus, pe care Ioan Îl descrie ca fiind „plin de har și de adevăr” (Ioan 1:14), a venit pentru ca noi să avem viață, și s-o avem din belșug. (Ioan 10:10) Apostolul Pavel a repetat ceva similar și în Romani: „Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!” (Romani 5:17)

Așa cum Pavel a arătat, harul are atât implicații pentru prezent, cât și pentru viitor. La fel cum harul lui Dumnezeu a impactat oamenii de-a lungul istoriei, Dumnezeu, prin același har, va continua să aducă viață în viitor: atunci când Hristos va reveni, copiii lui Dumnezeu vor primi viața veșnică alături de El.

În nenumărate rânduri, Biblia ne învață că harul duce la viața, nu la vreo existență imaterială. Într-adevăr, vedem în har, împlinită promisiunea vieții trăită cum a fost gândit să fie trăită, și anume în libertate față de sclavia păcatului, liberă pentru a-L sluji pe Dumnezeu și pe alții.

Copyright © 2014 by Insight for Living, Inc.  All rights reserved worldwide

Dreptul de autor © rezervat in 2014 by Insight for Living, Inc.  Toate drepturile rezervate in toata lumea.

Romanian language translation copyright © 2015 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved worldwide.

Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.