Trăieşte cu mentalitatea Impărăţiei

Trăirea creștinului

Dintre toate locurile din întreaga lume, când Dumnezeu a ales să pună bazele Împărăţiei Lui pe pământ,  a ales o aschie subţire de pământ care înconjura apele adânci şi albastre ale Mediteranei. Pe acel străvechi pământ al Israelului, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său. 

Când Isus Şi-a început lucrarea, a predicat un mesaj simplu, dar profund: "Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocaiţi-vă." (Marcu 1:15) Iisus a oferit ceea ce evreii căutau de mult: un Rege.  Şi El a prescris o conduită ce trebuia urmată de toţi cetăţenii Împărăţiei lui Dumnezeu.

 

Afirmaţia lui Isus că "Împărăţia lui Dumnezeu este aproape" era o ofertă legitimă şi imediată. Împărăţia lui Dumnezeu era aproape şi la îndemână. Atât de aproape, încât oamenii pe care Isus îi întâlnea în fiecare zi, puteau să întindă mâinile şi să Îl atingă pe Regele lor.  Tot ce aveau ei de făcut pentru ca împărăţia să se întemeieze, era să Îl accepte pe Isus ca Mesia, Mântuitorul şi Împăratul lor.

 

Dar ei, L-au respins şi L-au crucificat.  Ca urmare a faptului că oamenii au inimi de piatră, Dumnezeu a amânat instaurarea Împărăţiei Lui pe pământ până la o a doua venire a lui Hristos pe pământ, conform promisiunii lui Isus: „Când va veni Fiul Omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al Slavei Sale" în Ierusalim”. (Matei 25:31)

În timpul în care Îl aşteptăm pe Hristos să revină şi să îşi întemeieze împărăţia pe pământ, mesajul pe care L-a predicat continuă să fie valabil pentru toate femeile şi toţi bărbaţii deopotrivă – în Israel, în Irac, în Liban, în Iran şi până la marginile pământului. Este mesajul căinţei, este chemarea la Hristos prin credinţă, spre iertarea păcatelor. Când facem acest lucru, devenim cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu şi nu mai putem gândi şi acţiona ca atunci când eam cetăţeni ai lumii. Acum, noi reprezentăm împărăţia lui Dumnezeu ca ambasadori într-o ţară străină, adoptând ce am putea numi „mentalitatea împărăţiei” .

De curând, am avut onoarea să predic despre împărăţia lui Dumnezeu în Irac, un ţinut înfricoşat, atins de război. Scopul meu era să ajut auditoriul să înţeleagă că cetăţenia împărăţiei lui Dumnezeu nu este o doar o idee teologică pentru viitor, ci că ea se aplică în mod practic în vieţile noastre astăzi. De exemplu, am predicat un mesaj despre căsătorie, divorţ, şi recăsătorire din Matei 19:3-12 . O mentalitate a împărăţiei recunoaşte că cerinţele lui Isus pentru căsătorie sunt înalte şi sfinte şi că o căsătorie implică relaţia dintre un bărbat şi o femeie pentru o viaţă întreagă.  Şi divorţul? Dumnezeu l-a permis din cauza încăpăţânării şi ostilităţii oamenilor de a nu se pocăi, dar a permis să se recurgă la el absolut în ultimă instanţă. O mentalitate a împărăţiei recunoaşte că, în calitate de cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu, creştinii aleg să privească viaţa în mod diferit de restul culturii. 

Oferta lui Isus de acum 2000 de ani în ceea ce priveşte Impărăţia presupunea o transformare a minţii- necesita pocăinţă. Domnul cere şi astăzi schimbarea minţii. Când ne pocăim şi începem să trăim cu o mentalitate a împărăţiei, devenim mesaje vii în prezent care transmit că viitoarea glorioasă împărăţie a lui Dumnezeu este la dispoziţia tuturor celor care Îl acceptă pe Isus ca Salvator. 

Copyright © 2010 by Insight for Living. All rights are reserved worldwide.

Copyright © 2010 de Insight for Living. Toate drepturile rezervate în toată lumea.

Romanian language translation copyright © 2015 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved worldwide.

Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.